อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

ลำดับ

เบอร์

หน่วยงาน

สถานที่

1

3262

ห้องคอนโทรล(หน่วยโสต)ห้องประชุมปิ่นเกลียว

อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น2

2

3264 - 3265 สำนักงานสถาบันภาษา 2 อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น4

3

3266 สำนักงานสถาบันภาษา อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น5

4

3273 ห้องผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น5